Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Συμμετοχή ως "απογραφείς" στην απογραφή 2011

Για τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-
Κατοικιών 2011, ως Απογραφείς, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση
συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης πρόσκλησης. Η υποβολή της
αίτησης γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2011 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια: