Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης


Έναρξη 3ου κύκλου του προγράμματος "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης"
Ο 3ος κύκλος μαθημάτων θα αφορά στα εξής πεδία:
    1. Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική
    2. Επιστήμες και τεχνολογία
    3. Πολιτισμός και δημιουργία
    4. Πολίτης και Πολιτεία
Καθένας από τους τομείς περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, ξεναγήσεις/επιτόπια μαθήματα σε αρχαιολογικούς χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops) και διαρθρώνεται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων ανάμεσα στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν και να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα.

Όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό.
Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρακαλούνται είτε να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά («Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Εκπαιδευομένου») είτε να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση («Ενήλικες-Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου») και να ακολουθήσουν τις οδηγίες υποβολής που υπάρχουν στο αρχείο «Ενήλικες3-Πρόσκληση για Εκπαιδευόμενους».

http://www.platoacademy.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: